پروسه ی ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شخص پیکاپ گفته می شود. پاسپورت ها را می توان از طریق نماینده به سفارت تحویل داد. از مزایای پیکاپ هزینه پایین آن نسبت به هزینه ی اقامت در کشور مقصد می باشد .

هنگامی که شخص اقدام به درخواست ویزا می کند دو حالت وجود دارد: موافقت ویزا یا عدم موافقت نسبت به این درخواست. در حالت اول، پس از اینکه ویزای فرد از سوی سفارت مورد قبول قرار می گیرد، باید پاسپورت به سفارت ارسال شود تا ویزا ضمیمه ی پاسپورت شود. به این مرحله ی اخیر، یعنی ضمیمه شدن ویزا به پاسپورت اصطاحاً پیکاپ گفته میشود .
پیکاپ ویزای آمریکا در امارات

 برای پیکاپ ویزای آمریکا در امارات  نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود، اما معمولا این پروسه ۲ هفته طول خواهد کشید.

 

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت آمریکا در امارات

    ویزای توریستی:

پاسپورت امضا شده

وکالت نامه

نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت

ایمیل سفارت

برگه زرد یا صورتی

   ویزای دانشجویی:

پاسپورت امضا شده

وکالت نامه

نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت

ایمیل سفارت

برگه زرد یا صورتی

فرم I20

 

پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه

برای پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه تابان پاسپورت شما را روزهای مورد نظرارسال می کند و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت آمریکا ، پاسپورت مهر خورده را به شما تحویل می دهیم. اگرچه برای این کار نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول کارهای شما دو هفته طول خواهد کشید.

 

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت آمریکا در ترکیه

   ویزای توریستی:

پاسپورت امضا شده

برگه  DS-160

برگه وقت سفارت

وکالت نامه محضری

شناسنامه

ایمیل سفارت

  

مدارک ویزای اقامتی:

پاسپورت

برگه .Case No

برگه پست انتخاب شده

وکالت نامه محضری

شناسنامه

    مدارک ویزای دانشجویی:

پاسپورت امضا شده

برگه DS-160

برگه وقت سفارت

وکالت نامه محضری

شناسنامه

ایمیل سفارت

• فرم I20 یا DS2019

 

پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

برای پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان تابان در روزهای مشخص پاسپورت های شما را ارسال و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت آمریکا، پاسپورت مهر خورده، به شما تحویل داده می شود. برای پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان به طور معمول ۸ روز زمان می برد. اگرچه گاهی اوقات این پروسه زمان بیشتری می برد.

 

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت آمریکا در ارمنستان

   ویزای توریستی:

اصل پاسپورت

برگه زرد

فرم DS-160

  

   ویزای کاری:

اصل پاسپورت

کپی دعوتنامه شغلی

  

   ویزای دانشجویی:

اصل پاسپورت

برگه زرد

فرم I20

فرمDS-160


شماره تماس :   0214931