ویزای توریستی

1 - ویزای تک ورود (single)

2 - ویزای چند بار ورود (multiple)

3 - ویزای ۵ ساله (supervisa)

به دو صورت می توان برای ویزای کانادا اقدام کرد:

 

درخواست کاغذی:

   شخص باید تمامی مدارک خود را به صورت ترجمه شده با مهر دارالترجمه رسمی آماده نموده و به یکی از کنسولگری های سفارت کانادا در آنکارا، استانبول، ایروان و یا کشور های اروپایی مراجعه نماید تا مدارک را به سفارت تحول دهد. با توجه به قانون جدید انگشت نگاری، حضور فرد الزامی است. پس از تحویل مدارک و انجام انگشت نگاری درخواست او در سفارت ثبت می گردد و باید منتظر جواب بماند. لازم به ذکر است که هزینه ی ویزا باید از طریق بانک به حساب سفارت واریز شود و رسید آن به همراه مدارک به کارگزاری تحویل شود. پس از تحویل مدارک به سفارت فرد یک کد پیگیری (Tracking ID) دریافت می کند که از طریق آن می تواند وضعیت پرونده ی خود را از طریق سایت کارگزاری سفارت (VAC) پیگیری کند. در این حالت بیشترین زمان پاسخگویی که از جانب سفارت اعلام شده 62  روز می باشد.

 

درخواست آنلاین:

   در این حالت مدارک متقاضی بصورت اسکن شده در سایت سفارت ثبت می شود. برای انجام درخواست آنلاین ابتدا یک حساب کاربری در سایت سفارت ایجاد شود. پس از انجام مراحل ارزشیابی آنلاین، در صورت تایید صلاحیت و دریافت کد کاربری ، فرد می تواند نسبت به درخواست آنلاین اقدام کند. برای انجام این کار باید تمامی مدارک به صورت اسکن شده موجود باشد. پرداخت هزینه ی ویزا در این روش تنها از طریق کارت اعتباری صورت می گیرد. پس از اتمام کار متقاضی یک شماره ی پرونده و برگه ی انگشت نگاری دریافت می کند و پیگیری پرونده تنها از طریق این شماره صورت می گیرد. زمانیکه ثبت نام آنلاین به پایان رسید، فرد تا یک ماه زمان دارد که برای انگشت نگاری به یکی از کنسول گری های سفارت کانادا در آنکارا، استانبول ، ایروان و یا کشورهای اروپای مراجعه نماید. زمان پاسخگوی به درخواست آنلاین، ۲۵ روز در نظر گرفته شده است.

 

انگشت نگاری:

    برای اتمام درخواست ویزای کانادا و ثبت آن در سفارت انجام انگشت نگاری الزامی است. در حالتی که متقاضی درخواست خود را به صورت آنلاین ثبت می کند تا ۳۰ روز مهلت دارد که به یکی از شعب واک (VAK) در آنکارا، استانبول، ایروان و یا کشورهای اروپای مراجعه نماید در غیراینصورت درخواست او باطل می شود و هزینه ی پرداخت شده برگردانده نمی شود. در صورتی که فرد بخواهد حضوری ثبت نام کند هنگام ثبت نام و تحویل مدارک انگشت نگاری انجام می شود. تا زمانیکه انگشت نگاری انجام نشود ثبت نام تکمیل نشده و درخواست ویزای او تحت بررسی قرار نمی گیرد.

 

 

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای توریستی (تک ورود (شش ماهه)، چند بار ورود (۲ ساله)

• کپی تمام صفحات پاسپورت

• ترجمه شناسنامه

• نامه ی تمکن مالی یا گردش حساب چهار ماهه

• تکمیل و تایید فرم درخواست ویزا (application form)

• تکمیل فرم اطلاعات خانوادگی (family information)

• یک قطعه عکس ۳٫۵ * ۴٫۵

• ارائه ی ترجمه سند ملکی

•ارائه ی ترجمه مدرک شغلی

)برای صاحبین مشاغل جواز کسب لازم است، اما برای کارمندان نامه ی اشتغال به کار و فیش حقوقی باید ارائه شود(

• رزرو هتل و بلیط (اختیاری)

• دعوتنامه (اختیاری)

• ترجمه سند ازدواج (اگر زن و شوهر با هم اقدام کنند)

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای پنج ساله (Supervisa):

ویزای ۵ ساله در اصل ۱۰ ساله بوده اما از آنجا که اعتبار پاسپورت های ایرانی بیش از ۵ سال نیست، مدت زمان این ویزا نیز برای افراد ایرانی ۵ ساله

لحاظ می شود. افرادی واجدالشرایط دریافت این نوع ویزا هستند که فرزند یا نوه ی آنها دارای اقامت موقت یا دائم (دارنده PR یا مقیم کانادا) باشد.

 

معمولاً والدین دانشجویان در حال تحصیل در کانادا یا والدین افراد مقیم کانادایی می توانند نسبت به درخواست این ویزا اقدام کنند. برای دریافت ویزای پنج ساله علاوه بر مدارک فوق الذکر لازم است که:

مدارک اقامت دائم یا موقت فرد مقیم در کانادا

 •ارزشیابی مالی فرد مقیم در کانادا

 T4 •

 •گواهی حقوقی فرد مقیم در کانادا

 •بیمه یک ساله برای متقاضی

نتیجه آزمایشات پزشکی متقاضی (پزشکان مورد تائید)

ارائه شود.